gratis tilbud på isolering isoleringstilbud

Undgå fugt i boligen med effektiv isolering

Isolering og grundmursplader

Kældervægs isolering og grundmursplader er fugtspærrende, men er ikke vandtætte. Anvendelse af disse materialer skal derfor altid ske på en væg, som i sig selv er vandtæt, fx beton, eller som mindst er afsluttet med vandtæt puds eller lignende. Kældervægsisolering og grundmursplader skal altid anvendes i kombination med et omfangsdræn for at undgå vandtryk på væggen. Mineraluld kan dræne vand gennem isolering, men er ikke beregnet til at fjerne store vandmængder, fx fra direkte regn. Grundmursplader kan aflede vand i mellemrummet mellem plade og kældervæg.

Få 3 gratis tilbud på isolering i Odense og Kolding

Asfaltering

Asfaltering skal udføres på en jævn flade, fx en afrettet eller berappet overflade. Asfalteringen skal beskyttes enten ved udvendig varme isolering, ved udkastning med cementmørtel 1:3 eller evt. ved opstilling af drænblokke af letklinkerbeton.

Vægdræn

For at undgå at nedsivende vand lokalt skaber vandtryk, skal der op langs kældervæggen placeres et drænende lag, et såkaldt vægdræn. Vægdrænet skal opfange overfladevand og føre det til omfangsdrænet. Vægdrænet kan fx udføres af isoleringsmaterialer med drænende egenskaber eller isolering grundmursplader, som omtalt ovenfor. Hvis isoleringsbetingelserne er opfyldt på anden vis, kan vægdrænet også udføres af et mindst 0,2 m tykt lag veldrænende sand eller grus med dm > 0,3 mm eller et tilsvarende lag løse, coatede letklinker. Ud over vægdrænet stilles der ingen særlige krav til det isolering materiale, der bruges som fyld.

Omfangsdræn

Vand, der tilføres på kælderens yderside, vil gennem vægdrænet trænge ned til bunden af kælderydervæggen. Herfra bliver det normalt fjernet vha. et omfangsdræn langs husets ydervægsfundamenter. Drænet sørger for at aflede vandet, hvilket normalt sker til afløbssystem. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester af hensyn til forsikringen. Kun hvor grunden er med selvdrænende materiale, fx groft sand, kan omfangsdræn udelades. Dræning skal udføres i overensstemmelse med DS 436, Norm for dræning af bygværker (Dansk Standard 1993).

Stikdræn

Når grundvandsspejlet ligger højt, og der ikke er sikkerhed for, at omfangsdrænet kan hindre tilstrømning af vand inde under bygningen, kan det i særlige tilfælde være nødvendigt at udføre et såkaldt stikdræn isolering ind under kældergulvet. Nødvendigheden heraf må bedømmes i forbindelse med en geoteknisk undersøgelse af jordbundsforholdene. l givet fald skal der udføres et drænlag, fx et kapillarbrydende lag af løse, coatede letklinker eller singels, som via stikdrænet forbindes til omfangsdrænet. Bundløbskoten i drænet skal altid ligge under undersiden af det kapillarbrydende lag. Hvis der anvendes stikdræn, skal der etableres mindst to stikdræn pr. bygning. Hvis det kapillarbrydende lag er opdelt i felter af fundamenter under indvendige vægge, skal der udføres et stikdræn for hvert felt.

Fugtindhold – vanddamp indefra og udefra

Den relative luftfugtighed i kælderen afhænger af, om kælderen er opvarmet eller uopvarmet. Man skal være opmærksom på, at en kælder, der er beregnet til at være opvarmet, måske alligevel ikke opvarmes – selv ikke i vinterperioder. Dette kan give anledning til et fugtigt indeklima i kælderen. Kælderens gulv og ydervægge vil indefra blive påvirket af fugt i form af vanddamp, der kan stamme fra aktiviteter i rummet, som tilfører fugt, eller om sommeren fra ventilation med varm, fugtig udeluft. Udefra påvirkes konstruktionerne af vanddamp fra fugt i den omgivende jord.

Få 3 gratis tilbud på professionel isolering

Bor du i Kolding området og skal have udført efter- eller hulmursisolering? Men kan ikke finde det rigtige tilbud? Sæt opgaven i udbud hos os og spar også på varmebudgetet. Svært ved at finde det rigtige tilbud? Vi gør det nemt! Isolering kan godt se godt ud! Giv bygningen et pift med udvendig smuk facadeisolering. Isolatører giver førsteklasses tilbud i hele Kolding! Spar mange penge på varmeregningen til vinter. Denne gratis service er den absolut nemmeste måde at få 2-3 gedigne tilbud i Kolding på isolering.


Udgivet

i

af

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *