Billig tilstandsrapport - Få 3 tilbud

Tilstandsrapport – Få 3 gratis tilbud

Gennemgang og rapport

Den bygningssagkyndige, der skal udarbejde en tilstandsrapport gennemgår huset fra kælder til kvist. Hver enkelt bygningsdel bliver besigtiget og beskrevet i rapporten. Gennemgangen omfatter ikke hårde hvidevarer, udendørs swimmingpools, markiser og andet, som ikke er en del af bygningen. Gennemgangen omfatter også kun de direkte synlige dele. Den bygningssagkyndige må ikke foretage destruktive indgreb. Det  vil sige, at der f.eks. ikke bliver fjernet mursten for at konstatere, om hulmursisoleringen er intakt.

Få 3 gratis tilbud på tilstandsrapport

l tilstandsrapporten bliver hver enkelt bygningsdel beskrevet på en skala fra Ingen bemærkninger til Behov for yderligere undersøgelse. Rapporten omfatter også et afsnit, hvor ejeren (sælger) oplyser om husets historie, om- og tilbygninger, tidligere problemer osv. Med rapporten i hånden får køber en særdeles god viden om husets tekniske tilstand. Men – og det er vigtigt – tilstandsrapporten kan af gode grunde ikke oplyse om fejl og mangler, som ikke kan ses. Derfor bør køber tegne en ejerskifteforsikring.

Energimærke og tilstandsrapport

Et energimærke er en rapport over en boligs energimæssige tilstand baseret på en gennemsnitlig anvendelse af boligen. Ved en energimærkning bliver bygningen undersøgt af energikonsulenten, som udsteder et energimærke og en energiplan. Siden 2010 har sælgeren af en ejendom været forpligtet til at fremlægge energimærkning før en eventuel ejendomsformidlers annoncering af ejendommen til salg.

En manglende energimærkning kan resultere i en bøde på op til 40.000,- kroner. Loven foreskriver, at sælgeren af en bygning skal fremskaffe en gyldig energimærkning ved salg. En energimærkning er som udgangspunkt gyldig i ti år. Endvidere skal større ejendomme med et etageareal på over 1.000 kvm have udført regelmæssig energimærkning minimum hvert 6. år.

Ejerskifteforsikring

Tilstandsrapporten beskriver ikke skjulte fejl og mangler, som sælger ikke har oplyst. Og en almindelig villaforsikring dækker ikke for udbedring af skader, der eksisterede før overtagelsen af huset – heller ikke senere skader, der skyldes fejl og mangler fra før overtagelsen. Løsningen er at tegne en tilstandsrapport ejerskifteforsikring.  Det behøver ikke at ske på grundlag af det tilbud, sælgeren kommer med. Køberen kan selv vælge forsikringsselskab.

Forsikringen dækker udbedring af bygningsskader, som ikke er nævnt i tilstandsrapporten, eller som sælgeren ikke har været bekendt med og derfor ikke har haft mulighed for at oplyse om. Det gælder også, selvom skaden endnu ikke er opstået. Denne forsikring tegnes almindeligvis for en fem- eller ti-årig periode, og tilstandsrapport forsikringen dækker bl.a. følgende skjulte mangler og fejl: manglende murbindere, underdimensionerede spær, manglende vandlås på badeværelsets afløb, ødelagt parketgulv under væg til væg-tæppe.

Den dækker også mistet bæreevne i jernbjælker grundet tæringer, skjulte svampeangreb i etageadskillelser m.v. En tilstandsrapport ejerskifteforsikring koster typisk mellem 10.000 og 15.000 kr. i alt for en femårig periode og med en selvrisiko på 5.000-25.000 kr. Det kan synes at være mange penge. Men skjulte fejl kan medføre næsten uoverskuelige skader. En mangelfuld fundering kan f.eks. medføre sætninger, hvor udbedringen kan løbe op i sekscifrede beløb.

Energikonsulent

En seriøs energikonsulent kan hjælpe dig med at energioptimere dit hjem. I Danmark bruges ca 45% af energien til opvarmning, ventilation, lys osv i bygninger. Derfor er energieffektivisering af bygninger et vigtigt område til at opfylde regeringens mål for sænkningen af CO2-udledningen. Målet er, at energiforbruget skal mindskes med mindst 49% i nuværende byggeri og 70% i nybyggeri frem til 2055. For at opfylde dette mål, skal der gennemføres en ret omfattende energieffektivisering af både nuværende og nye byggerier. En kortlægning af en mængde række bygninger har afsløret, at det i gennemsnit er muligt at spare 24% på elforbruget og 20% på varmen – husk også en tilstandsrapport.

Få 3 gratis tilbud på tilstandsrapport


Udgivet

i

af

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *