Tag: håndværker

  • Handel i Nordsjælland i gamle dage

    Handel i Nordsjælland i gamle dage

    Handel i Nordsjælland – forsyningsopland til København og Helsingør Oplandsstrukturen på Sjælland var på flere tilbud punkter anderledes end i resten af landet. De egentlige læbæltebestemmelser kom senere og var mindre omfattende. Det merkantile herredømme med 3 tilbud fungerede i lige så høj grad ved reguleringer af bøndernes handelsrettigheder, lovlige og ulovlige havne, placering af […]

  • Oksehandelen i de danske købstæder

    Oksehandelen i de danske købstæder

    Oksehandelen fra landerhverv til byerhverv Fra de sidste år af 1400-tallet og frem til midten af 1500-tallet fuldendtes forvandlingen af oksehandelen fra landerhverv til byerhverv, og samtidig hermed indpassedes oksehandlerne i borgerskabet, hvor de ofte blev socialt og økonomisk bærende. Det kan ses som en udløber af, at danske oksehandlere nu i højere grad drev […]