Få 3 gratis tilbud på billig forsikring

Sådan foregår det, når du får brug for din forsikring

Følgende case illustrerer de undersøgelser, vurderinger og beslutninger vedrørende forsikring, der skal tages i et forsikringsselskab, når en kunde anmelder en skade:

Alice Christensen, der er skadebehandler hos Forsikring A/S, er lige begyndt på arbejde igen efter en god ferie. Hun har nydt den varme, tørre og solrige sommer hjemme i haven sammen med familien. Hun er ved at gennemgå sine mails, da hendes telefon ringer. “Goddag mit navn er Andreas Christiansen”, siger stemmen i telefonen. “Jeg har mine forsikringer hos jer og vil gerne anmelde en brandskade, vi havde i går søndag”. Alice beder om at få oplyst et policenummer. Hun kan derefter ved et hurtigt opslag på skærmen konstatere, at Andreas Christiansen har alle sine forsikringer i selskabet. Det gælder bl.a. sin indbo forsikring, sin villa forsikring og familiens ulykkesforsikring.

Få 3 tilbud på billig forsikring

Hvad er der sket?

“Hvad er der nærmere sket?” spørger Alice og får følgende forklaring: “Vi havde siddet på vores terrasse, men blev generet af røg og flyveaske fra min nabo, som brændte haveaffald af, for vinden bar lige ind til os. Vi var derfor ved at rykke inden døre, da vi pludselig opdagede, at der kom røg ud af vinduet fra min søns værelse på 1. sal. Da vi løb op for at se, hvad der var sket, stod hele værelset i flammer. Vi lukkede straks døren, så branden ikke kunne brede sig og tilkaldte brandvæsenet, som hurtigt kom og fik slukket ilden.

Alt i dette værelse er ødelagt, ligesom vi har fået beskadiget noget af vort indbo i stueetagen af det vand, som brandvæsenet slukkede ilden med. Der er jo selvfølgelig også sket skade på huset. Det får være, hvad det vil, for det er jo kun døde ting. Det er straks værre, at min kone velsagtens på grund af panik faldt på trappen. Hun måtte køres på hospitalet, hvor det blev konstateret, at hun havde brækket hoften”. “Jamen det var jo forfærdeligt, siger Alice og fortsætter: “Hvordan har hun det nu, er hun stadig på hospitalet?”

Både forsikring mod brand ulykke

Andreas bekræfter dette og oplyser, at man nok vil beholde hende der nogle dage for at undersøge, om der er nogle indre skader som følge af faldet. “Jeg kan se, at I har en ulykkesforsikring hos os,” siger Alice. “I bør anmelde din kones uheld til denne forsikring, så vi har noteret dette, hvis det viser sig, at uheldet giver varige men”. “Med hensyn til brandskaden,” fortsætter Alice, “er den så omfattende, at I ikke kan blive boende i huset? Forsikringen dækker jo de udgifter, I måtte have ved midlertidigt at flytte et andet sted hen”.

“Nej”, svarer Andreas, “jeg mener, at vi godt kan blive boende, for vi kan rykke os sammen i den anden ende af huset”. “Ok, for at kunne opgøre skaden hurtigst og bedst for jer, vil jeg straks sætte en taksator på sagen. Dette spørgsmål kan du jo tale nærmere med ham om. Det kan måske ordnes sådan, at han allerede i eftermiddag kan komme ud til dig. Han vil ringe til dig, når jeg lige har fået lidt mere at vide”, siger Alice. “Har du allerede nu et overblik over, hvor meget der er ødelagt?”. “Nej ikke rigtigt, men møbler, tøj, musikanlæg, tv og computerudstyr i værelset er jo alt sammen brændt, så det er vel omkring 5o.ooo kr. – 75.ooo kr.

Gnister fra naboens bål

Derudover er der vandskade på et maleri og et par møbler i stuen nedenunder, men det ved jeg ikke, hvad kan løbe op i”, svarer Andreas. “Og skaden på huset har jeg ikke begreb om”. “Har du nogen idé om, hvorledes branden kan være opstået?” spørger Alice derefter. “Jeg kan kun forestille mig, at det må være en gnist fra naboens bål. Det var jo varmt, så vinduerne stod åbne, og vinden var lige i vores retning, og det føg med gnister og flyveaske ind til os”, svarer Andreas. “Jeg råbte ind til min nabo, at han skulle slukke sit bål, for det var farligt, specielt i den tørke vi havde. Han var ligeglad og sagde, at der nok ikke skete noget.

Det er vist for resten heller ikke lovligt at lave sådanne bål i vort område”. Måske man burde kontakte en advokat? Alice opsummerer derefter alt det, hun har fået oplyst, og beder Andreas bekræfte, at hun har fået alt med. Hun fortæller så, at hun nu vil sørge for, at en taksator omgående tager kontakt med Andreas, hvis det er ok. Hun beder Andreas om at lave en foreløbig opgørelse til hjælp for taksatoren over alle de brændte og ødelagte ting. Alice forklarer, at man ikke må smide noget væk, før man har haft besøg af taksatoren. Hun afslutter herefter samtalen med at ønske Andreass kone god bedring. De kan altid ringe til hende, hvis der i det videre forløb er noget, de er i tvivl om.


Udgivet

i

af

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *