Få 3 gratis murer tilbud

3 gratis murer tilbud

Murer: Opmuring og fugning i samme arbejdsgang

En alternativ murer fugemetode er at færdiggøre fugerne under opmuringen. Det er dog normalt en professionel murer, der står for den del af arbejdet. Når man bruger den metode, sætter man fugemørtlen i løbende under opmuringen. Fugemørtlen skal sættes i “vådt i vådt”, hvilket vil sige, at opmuringsmørtlen ikke må være for tør, før man efterfylder. Fugemetoden, hvor man først kradser ud og dernæst fuger, anses af murere for at være den bedste metode til at opfylde holdbarhedskravet, fordi metoden sikrer et mere tæt murværk.

Fugning, mørtel og vejrlig

Uanset hvilken fugetype (mørtel) og fugemetode en murer arbejder med, skal udførelsen løbende afpasses efter det aktuelle vejrlig og murematerialernes egenskaber. Der er fx forskel på at fuge i varmt sommervejr og i koldt, fugtigt efterårsvejr. Fugning må ikke udføres ved temperatur under 5 °C, i meget varmt vejr eller i direkte sol, uden at der foretages vejrligsforanstaltninger. Afhængigt af vejrlig og udtørring kan det være nødvendigt at holde fugerne fugtige i en periode efter fugearbejdets udførelse.

Komprimering af mørtel

Mørtlen kan også komprimeres med et fugejern med krum bane. Jernet skal være bredere end den bredeste fuge. Fugejernet trækkes frem og tilbage under tryk, indtil det kører på kanten af stenene. På den måde presses mørtlen bort fra midten af fugerne og ud mod stenene, hvor der især er brug for tæthed. Komprimering af fugemørtel med fugejern er egnet ved fugning, hvor der ikke tilføres fugemørtel. Få 3 gratis murertilbud på Fyn. Hvis der viser sig behov for at tilføre mørtel, skal det gøres i forbindelse med opførelsen.

Komprimering med træpind

Udføres komprimering af fugemørtlen med tilpasset træpind (skrabefuge), skal fugearbejdet udføres ved tilførsel af fugemørtel, hvis fugerne ikke er blevet helt fyldt under opmuring. Komprimeringen skal foretages, mens mørtlen er plastisk. Vær opmærksom på, at nogle producenter i Ribe ikke tillader komprimering af funktionsmørtel ved hjælp af en tilpasset træpind.

Mur rent – undgå afsyring!

Erfaringen viser, at murer afsyring af murværk kan være årsag til forskellige former for skader eller misfarvninger på murværket. Derfor skal man sørge for at mure så rent, at afsyring kan udelades. Lidt mørtelrester hist og her behøver ikke at virke skæmmende på en blank mur. Der, hvor murværket er udsat for slagregn, vil mørtelresterne alligevel afvaskes med tiden. Fra omkring år 2000 og frem er der set mange eksempler på større murværksbyggerier, som ikke er blevet afsyret. Det er lykkedes bedst på murværk i Svendborg med gullige sten, da mørtelrester er mindst synlige på den farve sten.

Hvis afsyring ikke kan undgås

Hvis afsyring er nødvendig, skal man huske følgende:

  • Der skal ikke for- og eftervandes i forbindelse med afsyring, da det kan føre til skader som følge af for meget fugt i murværket.
  • Syrekoncentrationen skal være svag, dvs. 1:20.
  • Syren skal leveres færdigblandet på byggepladsen.

Skorsten i stråtag

Stråtag er en gammel tagbeklædningstype, der hyppigst findes på ældre landhuse. Når der opmures en skorsten på et stråtag, skal der foretages ekstra foranstaltninger for at nedsætte den forhøjede risiko for brand. Bl.a. skal der, både under og igennem stråene, pudses med et indlagt net, og skorstenspibens højde skal være minimum 1 meter over kragetræet, der fastholder ryghalmen. Læs mere om opmuring af skorsten i stråtag i pjecen Murede ildsteder udgivet af Forlaget Tegl.

Skriv et svar