Måned: juni 2018

  • Handel i Nordsjælland i gamle dage

    Handel i Nordsjælland i gamle dage

    Handel i Nordsjælland – forsyningsopland til København og Helsingør Oplandsstrukturen på Sjælland var på flere tilbud punkter anderledes end i resten af landet. De egentlige læbæltebestemmelser kom senere og var mindre omfattende. Det merkantile herredømme med 3 tilbud fungerede i lige så høj grad ved reguleringer af bøndernes handelsrettigheder, lovlige og ulovlige havne, placering af […]