Måned: april 2018

  • Oksehandelen i de danske købstæder

    Oksehandelen i de danske købstæder

    Oksehandelen fra landerhverv til byerhverv Fra de sidste år af 1400-tallet og frem til midten af 1500-tallet fuldendtes forvandlingen af oksehandelen fra landerhverv til byerhverv, og samtidig hermed indpassedes oksehandlerne i borgerskabet, hvor de ofte blev socialt og økonomisk bærende. Det kan ses som en udløber af, at danske oksehandlere nu i højere grad drev […]