Asfaltpap anvendes under opklodsninger som et robust lag, der giver ekstra sikkerhed mod mekanisk overlast af fugtspærren og mod fugt fra underlaget. Der kan f.eks. anvendes murpap i baner på 20 cm bredde, der kan skæres til i kvadratiske stykker på 20 x 20 cm.

Fugtspærrer

Fugtspærrer anvendes til at sikre mod opfugtning af trægulve fra fugt i underlaget. Fugtspærrer skal være tilstrækkeligt robuste til at tåle håndtering i byggeperioden. Derfor bør der både foreligge dokumentation for den anvendte fugtspærres diffusionstæthed og for holdbarhed. Fugtspærrer udføres normalt af plastfolie, evt. kombineret med skumplast eller lignende, men kan også udføres med asfaltpap, epoxy, speciallim eller støbeasfalt. Bemærk at Vandglas ikke kan anvendes som fugtspærre.

Plastfolier der er normalt anvendte som fugtspærre, bør have en tykkelse på mindst 0.20 mm for at sikre tilstrækkelig robusthed. Plastfugtspærrer af anden type eller PE-folie med mindre tykkelse end 0.20 mm bør have dokumentation for, at de har samme robusthed, f.eks. med hensyn til perforering og rivestyrke. Plastfolier skal være CE-mærket efter DS/EN 13984. Plastfugtspærrer bør kun være udført af regenerat (genbrugsplast), hvis der foreligger dokumenterede langtidsegenskaber for bl.a. holdbarhed og robusthed. Asfaltpap anvendes som fugtspærre ved særlig stor fugtbelastning og ved renovering, hvor asfaltpap samtidig kan beskytte mod skimmelvækst på den gamle betonoverflade. Der bør anvendes en særlig paptype forsynet med migreringsspærre for at beskytte mod lugtgener f.eks. Icopal Base 500, som er en kraftig SBS pap, der svejses fast. Ved mindre fugtbelastning kan asfaltpappen i stedet limes til betonunderlaget.

Specíallime (vandfri parketlime) f.eks. MS-lime og SMP-lime, fungerer kun fugtspærrende i mindre omfang. De kan anvendes, hvis fugtindholdet i underlaget er tæt på det ønskede, men kan ikke erstatte en egentlig fugtspærre, hvor fugtindholdet er højt. Epoxy påføres i flydende form. Påføring i flere tynde lag giver den bedste tæthed. Der bør foreligge uvildig dokumentation for produktets effekt som fugtspærre. Ved påføring skal den foreskrevne lagtykkelse opnås, idet den fugtspærrende virkning erfaringsmæssigt kan reduceres betragteligt ved for lille lagtykkelse med efterfølgende fugtskader på trægulve til følge.

Støbeasfalt udlægges i en tykkelse på ca. 20 mm. Støbeasfalt stiller af arbejdsmiljømæssige årsager store krav ved udlægning indendørs.

Mellemlag

Gulvpap er en uimprægneret pap, normalt med en fladevægt på 500 g/m3. Gulvpap anvendes som underlag for brædde-, parket- og pladegulve for at reducere klapre- og knirkelyde på undergulve af f.eks. beton og træ samt på varmefordelingsplader i gulvvarmesystemer.

Skumplast, korksmuldpap og lignende produkter udlægges løst under trægulve for at udligne tryk og/eller som glidelag. Produkterne bidrager desuden til at forbedre lydforholdene ved at hindre klapren mod det bærende underlag og ved at dæmpe trinlyd. Nogle af produkterne fungerer også som fugtspærre, yderligere fugtspærre ikke er nødvendig. Spar nemt 25% på tømrerarbejde her. Gummikork/korkgummi i baner bidrager til at forbedre trinlydsegenskaberne og gulvets eftergivelighed. Virkningen afhænger af produktets tykkelse og materialesammensætning.

Tykke mellemlag

Isoleringsmaterialer anvendes i gulvkonstruktioner til at forbedre lyd- og varmeisoleringen. Ved strø- eller bjælkekonstruktioner kan der indlægges isolering, f.eks. blød mineraluld, mellem strøer og bjælker bl.a. for at absorbere lyd. I svømmende gulvkonstruktioner anvendes isoleringen ofte til at overføre belastningen til den bærende konstruktion. Isoleringen reducerer samtidig transmission af trinlyd fra gulvet til den bærende konstruktion. Af hensyn til trægulvets styrke og stivhed skal isoleringslaget være så hårdt som muligt, mens det af hensyn til trinlyd skal være så eftergiveligt som muligt. Den nødvendige stivhed af isoleringslaget bestemmes ud fra den forventede belastning, isoleringslagets tykkelse og det valgte gulvmateriale.